لطيفه از سايت های مختلف
وبلاگ
سايت
بخارا
خنده
ایرانیان
دوستان
آبادان. نت
پاتوق چی
ایران کلیک
شوخى با مطبوعات
كاربافو
گيله مرد
من و پالتاك
طنز از سایت شهروند
فهرست طنز از گوگول
طنز نبوی از سایت گويا
ابراهیم نبوی
طنز
طنز عبداالقادر بلوچ

هادی خرسندی

حکايت (موسي و شبان ِ ) مولوي را در مدرسه شايد خوانده باشيد که ديد موسا يک شباني را به راه که با خداي خودش راز و نياز ميکرد که بيا تا سرت را شانه کنم و کفشت را بدوزم موسا دعواش ميکند که اين مزخرفات را نگو که خداوند بي‌نياز است. دل چوپان ميشکند و خدا موسا را سرزنش ميکند: وحي آمد سوي موسا از خدا بنده‌ي ما را چرا کردي جدا؟ تو براي وصل کردن آمدي
: حالا دنباله‌ي حکايت در روزگار ما

ديد موسي آن شبان را پشت رل
آمده در شهر و ميراند اتول

از تعجب باز ماند او را دهان
گفت اينجا در چه کاري اي شبان؟

حيف آن صحرا و کوه و دشت نيست؟
در سرت انديشه‌ برگشت نيست؟

در فراق بوي جاليز و علف
عمر تو در شهر خواهد شد تلف

حيف ِ گاو ِ شيرده، سرشيرِ ناب
شير شهري نيست جز مخلوط آب

تخم‌مرغ شهر دارد طعم خاک
.....مرغ شهري را پهن باشد خوراک

آن شبان گفتا که لطفاً اينقده
پند کمتر گو و اندرزم نده

روستا مرحوم شد، ده سکته کرد
صورت سبزه ز غصه گشته زرد

غرق شد جاليزها در ديپرشن
دانه‌ شد پنهان به زير خاک و شن

چشمه يادش رفته که دارد وجود
ظاهراً الزايمر از سرچشمه بود

باغ ميوه مثل قبرستان شده
گاو شيري پاک بي‌پستان شده

جز گروهي پيرمرد و پيرزن
کس نمانده در ولايات وطن

کس نمانده توي ده ، نزديک و دور
غير آخوند و مريض و مرده‌شور

تو نميداني مگر، حتي صمد
قسمتش شد که به آمريکا رود

گفت موسي پس صمدآقا بگو
يک کمي هم ضمناً از ليلا بگو

گفت: ليلا رفته دانمارکي شده
کارمند مرغ کنتاکي شده

بنده هم قيد ده خود را زدم
با اميد حق به تهران آمدم

پس مسافرکش شدم مثل همه
! ميروي جائي، بگو، وقتم کمه

گفت موسا ميروم ميدان تير
هرچه ميگيري، ز من کمتر بگير

گفت چوپان، ميبرم مفتي ترا
ميرسانم هرکجا گفت ترا

در عوض در بارگاه کبريا
يک کمي از بهر من مايه بيا

هست پيکانم قراضه جان تو
ناظر کارش بود چشمان تو

پس بگو از قول من با ذات حق
اگزوز من تازگي‌ها گشته لق

همچنين خواهم که الله الصمد
نو کند از بهر من کاسه نمد

اين چراغ دست چپ هم في‌المثل
هست کار ايزد عزوجل

گر نمايد کمي نورش زياد
از خدا دارم تشکر، تنکس گاد

پس بگو با آن خداوند جليل
مشکلاتي باشدم از اين قبيل

ايهاالموساي الله معک
دارم از بهر خدا آچار و جک

تو بگو با او به آکسنت عرب
پنچرالسوراخو لاستيک العقب

الذي تعويضکم لاستيکنا
واجب اليزدانو کار نيکنا

في الاتوماتيکه جعبه دنده‌کم
الذين او خدا، من بنده‌کم

گفت موسا، من نميفهمم ترا
فارسي صحبت بکن بهر خدا

تو عرب را ميکشي با اين زبان
کس نميفهمد چه ميگوئي جوان

مثل آدم با زبان مادري
گفتگو کن با همان لفظ دري

شد شبان شرمنده از آن زر زدن
اکسکيوزمي گفت و آمد در سخن

گفت خواهش کن از آن يزدان پاک
يک کمي بنزين بريزد توي باک

همچنين جز حضرت پروردگار
نيست در اطراف من تعميرکار

تو بگو با حضرت والاجناب
من شده شمع و پلاتينم خراب

گر خداوندم کند آن را عوض
ميدهد مخلوق خود را کيف و حظ

گفت موسا اين سخن‌ها نيک نيست
بچه‌جان يزدان که ميکانيک نيست

هست لاستيکت اگر پنچر درک
حق تعالا را چه با لاستيک و جک

اينچنين رفتار تو خيلي بد
هي به رب العالمين دستور نده

گر که هستي دلخور از رانندگي
لااقل قاصر نشو در بندگي

بلکه خيلي با تواضع با ادب
از خدا چيز مهمي کن طلب

آرزو کن تا روي لس‌آنجلس
گو خداوندا به فريادم برس

گو خداوندا کمي حالم بده
پول ساته‌لايت و کانالم بده

من شبانه روز با ژست ِ و ادا
روي آنتن ميروم پر سرصدا

ميدهم پيوسته ايران را نجات
بيخ دشمن ميزنم با ساته‌لايت

وحي آمد سوي موسي از خدا
فيلم کرد بنده‌ي ما را چرا

ما عطا کرديم او را آنچه خواست
ليک اين کاري که کرديم اشتباست

بينوا در شهر خود راننده بود
لااقل يک کار مثبت مينمود

توي آن بدبختي و آن هير و وير
ميرساندت لااقل ميدان تير

ساته‌لايت گفتي هوائي شد طرف

شاد از اين رهنمائي شد طرف

پس فرستاديم کاليفرنيا
تا بگيرد از نخودهاي سيا

صبح و شب برنامه‌پردازي کند
عمه‌ي خود را ز خود راضي کند

پس تو از برنامه‌هايش حظ بکن
! راه را ضمناً پياده گز بکن

هادی خرسندی


 

Untitled Document  home
مشاغل
اخبار و رسانه ها
جستجو
تماس با ما
مقالات
تفریحی
دولتی
آموزشی
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> ssi_date
جمعه 11 آوريل 2014 - 22 فروردین 1393
 93
 ssi_footer.htm

 

 

 

 ssi_add1
کرگ لیست
ای بی
فیس بوک
جی میل
هات میل
گوگول
تویتر
یاهو
یو تبوپ
ویکی پیدیا
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> ssi_date
جمعه 11 آوريل 2014 - 22 فروردین 1393
 93
 home
مشاغل
اخبار و رسانه ها
جستجو
تماس با ما
مقالات
تفریحی
دولتی
آموزشی
 ssi_add1
کرگ لیست
ای بی
فیس بوک
جی میل
هات میل
گوگول
تویتر
یاهو
یو تبوپ
ویکی پیدیا
 ssi_footer.htm